Zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde na mostu u ulici Most Spasa između naselja Butmir – Sokolović Kolonija.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde na mostu u ulici Most Spasa između naselja Butmir – Sokolović Kolonija.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da