Predmet: Inicijativa za Budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo

Semir Halilović
Inicijativa

Predmet: Inicijativa za Budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo
S obzirom da raspolažem informacijama i dokumentima, koje ću dostaviti Budžetskoj inspekciji Kantona Sarajevo, a koji govore da su budžetska sredstva u visini 150.000KM potrošena potpuno mimo odluke Skupštine Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva, tražim da Budžetska inspekcija Kantona Sarajevo ispita poslovanje Fondacije "Istina, pravda, dostojanstvo" te da utvrdi da li se novac koji je 2011. i 2012. godine dat Fondaciji "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića trošio u skladu sa odlukom Skupštine i resornog ministarstva.
Prema dokumentaciji koju sam imao prilike vidjeti Fondacija "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića je, finansirajući projekat tužbi za pravedan povratak u entitetu Republika Srpska, putem advokata Esada Hrvačića i to u visini od oko 150.000KM u dva navrata, sredstva data za odbranu optuženih pripadnika Armije Republike BiH transferirala potpuno u suprotnom pravcu od odluke Skupštine KS i resornog ministarstva čime su ova velika budžetska sredstva potrošena protivno namjeni.

Proslijeđeno: