Zastupnička pitanja upućena Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Samir Suljević
Pitanje

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne