S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo

Zvonko Marić
Pitanje

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo u Banja Luci u toku šest mjeseci ukradeno je 88 automobila. Zbunjujući su statistički podaci koji se u javnosti redovito plasiraju prije svega mislim na one iz Federalnog MUP-a u kojem se kaže da je u prvih šest mjeseci u Federaciji BIH ukradeno ukupno 46 automobila.
Zbog toga postavljam pitanje koji su zapravo podaci uzimani u obzir, s obzirom da je u Sarajevu u prvih šest mjesci ukradeno 460 automobila. Zbog ove zabrinjavajuće situacije molim operativni dio policije da mi dostavi mjere koje će poduzeti da zaštite kako građane tako i turiste koji posjećuju ovaj grad, a kojima se jednako tako kradu automobili. Mislim da to šteti i ugledu grada Sarajeva prije svega njegovoj reputaciji i imidžu, ali i šalje ružnu poruku o radu policije na suzbijanju ove pošasti. Ne treba gubiti iz vida ni činjenicu da mnogi koji žele posjetiti Sarajevo spavaju u hotelima na Palama jer su im tamo sigurniji automobili, a taksijem preko dana dolaze u Sarajevo u turističku posjetu, ali i da bi obavili neke poslove.

Odgovor: 

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje kako u represivnom tako i u preventivnom smislu u cilju suzbijanja i sprečavanja ove vrste kriminaliteta. U tom cilju posebno u vrijeme kada se očekuje dolazak većeg broja turista i drugih posjetilaca Kantonu Sarajevu donose se akcioni planovi kojima se prema sigurnosnim procjenama predviđa obilazak i pojačano prisustvo policijskih službenika na pojedinim lokalitetima. Pored navedenog Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poduzima i tokom ove godine će u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i drugim sigurnosnim agencijama učestovati u realizovanju zajedničkih istraga što će u konačnici rezultirati identifikovanju izvršilaca ovih krivičnih djela, dokumentovanju KD, pronalasku otuđenih motornih vozila.
Prema našim podacima, a na osnovu ranijih pokazatelja do kojih se došlo provođenjem sličnih akcija, sve navedeno će uticati na povećanje sigurnosti i smanjenje broja izvršenih ovih i drugih krivičnih djela.