Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uredenja, gradenja i zaštite okoliša.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnička inicijativa za hitno dostavljanje:
1. fotokopije akta Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-15085/19 od dana 11.10.2019. godine i
2. fotokopije akta (zahtjeva) koji je prethodio dostavljanju akta broj 05-23-15085/19 od 11.10.2019. godine, zajedno sa svim prilozima koje je Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša dostavila Općina Novi Grad Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Da