Zastupnička inicijativa vezana za lijek TAMIFLU od 75mg.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se lijek TAMIFLU od 75mg vrati na listu lijekova u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019