Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Mario Vukasović
Pitanje

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.