Molim nadležni sektor da provjeri da li su upravnici/upravitelji pozajmice isplaćivali sa bankovnih računa svojih pravnih lica, a ne sa transakcijskih računa upravnika/upravitelja otvorenih isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelo

Neira Dizdarević
Pitanje

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzmu radnje da se provjeri da li uzimanje pozajmica navedeno u gore pomenutom aktu koje se desilo bez zakonske odluke etažnih vlasnika ima obilježja krivičnih djela krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBiH, zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. kao i ostalih mogućih krivičnih djela od strane predstavnika etažnih vlasnika i upravnika/upravitelja.

Molim nadležni sektor da provjeri da li su upravnici/upravitelji pozajmice isplaćivali sa bankovnih računa svojih pravnih lica, a ne sa transakcijskih računa upravnika/upravitelja otvorenih isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, jer se na tim računima nalaze sredstva ostalih zgrada, te bi na takav način upravitelj pozajmljivao

novac koji nije njegov što predstavlja krivično djelo. Molim da mi se za svaku pozajmicu iz nadzora dostavi kopija bankovne uplatnice vezano za svaku pozajmicu.

Molim Ministarstvo pravde i uprave da pruži stručnu pomoć državnim službenicima nadležnog sektora Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom pitanju, a Ured za borbu protiv korupcije da prati u okviru svoje nadležnosti postupanja državnih službenika jer su etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo uzeli pozajmica u iznosu preko mi

Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne