Pitanje vezano za legalitet Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru pravde i uprave vezano za legalitet Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.