Zapošljavanje Specijaliste interne medicine-dijabetologa u OJ DZ Ilidža