Da li je implementiran Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je donosen po Zaključku Vlade KS, a na koji je Odlukom Vlada dala saglasnost

Efendić Faruk
Pitanje

„Da li je implementiran Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je donesen po Zaključku Vlade KS, a na koji je Odlukom Vlada dala saglasanost. Navedenim Pravilnikom kadrovski poslovi sistematizovani su u jednu organizacionu jedinicu. Prema informacijama s kojim raspolažem. policijski komesar odbija da implementira Pravilnik, a time Zaključak i Odluku Vlade KS, što predstavlja krivično djelo.“
„Stoga postavljam pitanje Vladi KS i resornom MUP-a KS, što će se poduzeti u cilju implementacije gore navedenog Pravilnika i pitanja odgovornosti policijskog komesara u skladu sa članom 28. tačka f) Ustava KS, u kojem je regulisana i utvrđena nadležnost Vlade KS.“