Šta su poduzeli i koje mjere donijeli po pitanju zaštite državne imovine