Zastupničku inicijativa “da se u sklopu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvrši prijem inspektora za sport, koji će vršiti nadzor nad radom udruženja”.