Zastupničko pitanje vezano za sindikate i potpisivanje kolektivnih ugovora.