Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da pripremi neophodne akte za normiranje korištenja elektronskih romobila.