Upućujem inicijativu da se upriliči sastanak sa mladim inovatorom Damirom Hanićem povodom njegovog projekta kojeg je osmislio za borbu protiv zagađenja zraka radi potencijalne saradnje i podrške mladim inovatorima u nauci.

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se upriliči sastanak sa mladim inovatorom Damirom Hanićem povodom njegovog projekta kojeg je osmislio za borbu protiv zagađenja zraka radi potencijalne saradnje i podrške mladim inovatorima u nauci.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da