Zastupničko pitanje: “Tražim informaciju od menadžmenta Televizije Kantona Sarajevo da mi dostavi trenutno stanje svih zaposlenih i njihovu usklađenost diploma sa sistematizacijom.”

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Tražim informaciju od menadžmenta Televizije Kantona Sarajevo da mi dostavi trenutno stanje svih zaposlenih i njihovu usklađenost diploma sa sistematizacijom.”

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne