Zastupničko pitanje: “U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo"?

Damir Marjanović
Pitanje

Zastupnik Damir Marjanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo (2018-2021), i to posebno u segmentu aktivnosti Usvajanja plana uklanjanja arhitektonskih barijera u postojećim javnim objektima, a posebice u školama i fakultetima u Kantonu Sarajevo?”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da