1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada? 2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj pro

Delalić Sabahudin
Pitanje

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada?

2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj proceduri? Da li se planira da se ovaj Zakon mijenja u hitnoj proceduri ili redovnoj? 3. Kada očekujete da bi plate zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite mogle biti uvećane?

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne