Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće. Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi

Elza Gaković
Inicijativa

1. Građani kao i savjeti MZ „Briješće“ i MZ „Naselje heroja Sokolje“ unazad dvije godine traže produženje Centrotrans linije Otoka – Sokolje do okretaljke na spoju ulica Briješće Brdo sa Adema Buće. Nekada ranije iz Ministarstva saobraćaja KS im je odgovoreno da je ova linija registrovana kao privremena autobuska linija na period od tri mjeseca. Međutim linija funkcioniše već dvije godine i nema više status privremene.

Iniciram da se linija Otoka – Sokolje modifikuje i produži do spoja ulica Briješće Brdo i Adema Buće. Produženjem ove linije pomenuti prevoz bi mogli koristiti stanovnici mjesnih zajednica Briješće i Alipašin Most I.

Ono što je posebno važno jeste da pomenutu liniju koriste djeca koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ koja svakodnevno moraju pješačiti velike dionice do prve autobuske stanice.

Modifikacijom i produženjem linije Otoka – Sokolje sigurnost djece koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ bi se poboljšala a svakako i svakodnevica svih građana prilikom odlaska na posao.

2. Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće.

Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi vožnje jer su postojeći nedostatni.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Ne