Izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica

Neira Dizdarević
Pitanje

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica.

Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim da me obavijestite da li se Općina Trnovo obraćala po ovom pitanju u vezi utvrđivanja obaveze izrade nove Strateške procjene uticaja na okoliš zbog novih izmjena i dopuna pomenutog regulacionog plana shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS.

Molim Ministarstvo da ukoliko se Općina Trnovo nije još uvijek obratila po pitanju obaveze izrade Strateške procjene uticaja na okoliš da obavezno utvrde obavezu izradu iste zbog već učinjenje štete na okoliš u prethodnim godinama.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne