Zastupnička inicijativa "da se razmotri izgradnja saobraćajna trake, uključna traka na brzu cestu ispod potputnjaka prema gradu iz naselja Osjek, Općina Ilidža".