Pitanje: Zašto se nije realizovala nabavka vozila za KJKP "Rad" za koju je predviđeno 1,6 miliona KM u Budžetu za 2021.? Zašto se nije realizovala nabavka vozila iz sporazuma Ministarstva i UNDP-a?