"Da li postoji strategija Vlade Kantona Sarajevo o eventualnom prihvatanju izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja koja se ovih dana dešava u našem susjedstvu, što najvjerovatnije neće ni nas zaobići?"

Nermin Bjelak
Pitanje

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li postoji strategija Vlade Kantona Sarajevo o eventualnom prihvatanju izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja koja se ovih dana dešava u našem susjedstvu, što najvjerovatnije neće ni nas zaobići?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalazi se u prilogu.