U toku prethodnog mjeseca JU Domovi zdravlja i JU Apoteke Šarajavo imali su problem sa snabdijevanjem anti-tetanus vakcinama. U tom periodu, navodno, redovan program imunizacije nije bio doveden u pitanje, ali su građanai, koji su zbog ugriza pasa, posjek

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

U toku prethodnog mjeseca JU Domovi zdravlja i JU Apoteke Šarajavo imali su problem sa snabdijevanjem anti-tetanus vakcinama. U tom periodu, navodno, redovan program imunizacije nije bio doveden u pitanje, ali su građanai, koji su zbog ugriza pasa, posjekotina ili lakših povreda koje zahtijevaju primanje Ana-Te vakcine, bili su ugroženi i prepušteni sami sebi u potrazi za istom.

Na osnovu navedenih informacija pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva:

- Da ispita nivo snabdjevenosti potrebnim dozama Ana-Te vakcina za JU Domove zdravlja KS, JU Apoteke Sarajevo i JU Zavod za hitnu i medicinsku pomoć, kao i svim ostalim ugovornim ustanovama.

- Da obezbijedi svim korisnicima zdravstvene zaštite kojima je to potrebno, besplatnu vakcinaciju i revakcinaciju u Domovima zdravlja ili Hitnoj pomoći.

OBRAZLOŽENJE:

S obzirom da je rok za vakcinaciju od 36 do 72 sata nakon ugriza ili povrede neophodno je obezbijediti dovoljnu dozu vakcine, kako bi svi kojima je to potrebno, dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu od mogućeg tetanusa, ali i pravovremenu revakcinaciju. Struka upozorava da je ovo, u posljednjih godinu dana, četvrta nestašica na našem tržištu, te se Ministarstvo mora aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema.

Proslijeđeno: