Iniciram izdvajanje sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za izgradnju javne garaže na području mjesne zajednice Alipašino Polje B faza kod džamije Kralj Fahd.