" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijedn

Zvonko Marić
Pitanje

" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijednosti zbog nejasnih imovinsko – pravnih odnosa. Ako je to dio projekta da nam se otvoreno kaže kako ne bi potencirali više ovaj problem, i ako mu je namijenjena sudbina doma penzionera u Nedžarućima? Ovaj hotel je postao poprište čak i međuporodičnih tuča i svakovrsnog javašluka, što utiče na kompromitaciju i Ministarstva privrede i Vlade”.

Pitanje: