Da li su osnovne škole u KS u obavezi poštivati odredbe Protokola o postupanju škole u situacijama nasilja na koje je saglasnost dalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i kada će ministarstvo odgovoriti na dopise i dokaze roditelja učenika o

Damir Nikšić
Pitanje

Da li su osnovne škole u KS u obavezi poštivati odredbe Protokola o postupanju škole u situacijama nasilja na koje je saglasnost dalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i kada će ministarstvo odgovoriti na dopise i dokaze roditelja učenika o kršenju propisa i zakona od strane direktora osnovne škole Malta?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 4 Mart, 2019