Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne?

Ademović Kenan
Pitanje

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne? Ako tu kontrolu nije prošao, da li ćete preduzeti bilo šta da odgovorno lice koje je potpisalo odobrenje, te dovelo građane KS u opasnost po zdravlje odgovarati pred nadležnim institucijama KS?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem vas obavještavamo da Ministarstvo zdravstva nije zaprimilo nikakvu obavijest od nadležnih institucija, inspektorata Kantona Sarajevo, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili eventualno Federalnog ministarstva zdravstva o pomenutom lijeku, niti je zaprimljena bilo kakva obavijest o povlačenju određene serije lijeka.
Također vas obavještavamo da je Ministarstvo zdravstva, po prijemu zastupničkog pitanja tražilo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove-Inspektorata sanitarne. zdravstvene i farmaceutske inspekcije da provjeri koje serije lijeka su u prometu u apotekama na području Kantona Sarajevo te da li su sve serije lijeka Controloc legalno na tržištu, o čemu ćemo Skupštinu Kantona Sarajevo obavijestiti naknadno.

DOPUNA ODGOVORA

Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zaprimilo obavijest da po predmetnom pitanju ova Agencija nema spoznaja o uvozu lijeka Controloc iz Indije.
Dostavljen je i spisak svih serija predmetnog lijeka u svim dozama/pakovanjima/oblicima koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, za koje je Kontrolna laboratorija Agencije izvršila kontrolu kavliteta /ispravnosti serija lijeka tokom 2013.godine i to:

Red broj Pk broj Datum prijema uzorka Naziv lijeka Farmaceutski oblik i jačina Svrha kontrole lijeka Serija
1 8379/KSS-491 21.2.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205913
2 8758/KSS-770 26.3.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205766
3 9359/KSS-1371 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213712
4 9360/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213713
5 9356/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213718
6 9357/KSS-1369 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 200188
7 9358/KSS-1370 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213719
8 9354/KSS-1366 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 200038
9 9355/KSS-1367 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 210237
10 2109/PS-1372 6.8.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Prva serija 10900274
11 11128/KSS-3159 28.11.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 10941412