Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo vezano za upisne kvote na Univerzitetu u Sarajevu za redovne studente u studijskog 2018/2019.godini.

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koju vam u prilogu dostavljamo.

Proslijeđeno: