Inicijativa za nabavku softvera Daicom koji bi omogućio svakoj stomatološkoj službi na nivou Ustanove, te da iste imaju pristup snimcima

Danijela Kristić
Inicijativa

Inicijativa za nabavku softvera Daicom koji bi omogućio svakoj
stomatološkoj službi na nivou Ustanove, te da iste imaju pristup snimcima

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne