" Ko trenutno rukovodi Hotelom Maršal i po kojem zakonskom osnovu, uzimajući u obzir da je Rješenjem br. 07-05-22-2480-3/16 od 28.01.2016. godine za privremenog upravitelja imenovana Amra Kaljić, i to citiram: " do imenovanja direktora preduzeća, a najdu

Neira Dizdarević
Pitanje

" Ko trenutno rukovodi Hotelom Maršal i po kojem zakonskom osnovu, uzimajući u obzir da je Rješenjem br. 07-05-22-2480-3/16 od 28.01.2016. godine za privremenog upravitelja imenovana Amra Kaljić, i to citiram: " do imenovanja direktora preduzeća, a najduže 6 (šest) mjeseci? " Dakle, šest mjeseci je isteklo krajem mjeseca jula" .

Proslijeđeno: