Podnosim inicijativu da se hitno krene u izmjenu Pravilnika i inkluzivnom obrazovanju od strane kakao Ministarstva za odgoj i obrazovanje tako i relevantnih stručnih timova

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se hitno krene u izmjenu Pravilnika i inkluzivnom obrazovanju od strane kakao Ministarstva za odgoj i obrazovanje tako i relevantnih stručnih timova

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da