Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Danijela Kristić
Inicijativa

1. Podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede,  infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša formira radnu grupu, te u roku od  30 dana pripremi i donese Uredbu o obavljanju pogrebnih djelatnosti, upravljanju i održavanju  aktivnih i separatnih grobalja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.novine  KS“ broj: 14/16, 43/16, 10/17, 19/17, 20/18 i 22/19). 

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne