Molim Javnu ustanovu Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo da mi u tabelarnom pregledu dostavi informaciju o stanju kulturno-historijskog naslijeđa sa posebnim akcentom na listu nacionalnih spomenika na području

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Molim Javnu ustanovu Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo da mi u tabelarnom pregledu dostavi informaciju o stanju kulturno-historijskog naslijeđa sa posebnim akcentom na listu nacionalnih spomenika na području Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 12 April, 2023
Pošalji mail: 
Da