• Koliko je razvojnih projekata planirano u 2019. godini a koliko je njih istinski realizovano do današnjeg dana?