Da se iznađe riješenjekojim bi se podatci o brojevima LK etažnih vlasnika potpisnika mogli provjeriti od strane MInistarstva komunalne privrede i infrastrukture....