Inicijativa da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa KJKP VIK d.o.o. Sarajevo izvrši provjeru izgrađene kanalizacione mreže u ulici Bregovi...

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture u koordinaciji sa KJKP VIK d.o.o. Sarajevo izvrši provjeru izgrađene kanalizacione mreže u ulici Bregovi, Stup koja je finansirana iz Budžeta općine Ilidža dok je projekat kanalizacione mreže uradilo i nadzor nad radovima bilo KJKP VIK d.o.o. Sarajevo, a naručilac projekta Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne