"Za formiranje zasebnog sektora, odjela za vode u Kantonu Sarajevo, pošto po informacijama koje imam u toj oblasti radi samo jedan službenik. "

Alić Haris
Pitanje

Zastupnik Haris Alić, na Petnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 30.05.2012.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", podsjetivši da je i ranije pokretao inicijative za zaštitu i bolji tretman voda i vodotoka u Kantonu Sarajevo, pokreće sljedeću inicijativu:

"Za formiranje zasebnog sektora, odjela za vode u Kantonu Sarajevo, pošto po informacijama koje imam u toj oblasti radi samo jedan službenik. "

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:
U okviru Ministarstva privrede je i Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U ovom Sektoru u oblasti vodoprivrede zaposlen je jedan državni službenik, kao što je po jedan državni službenik zaposlen za oblast šumarstva i veterinarstva. Formiranje novog sektora za vode iziskivalo bi upošljavanje novog rukovodećeg državnog službenika i nekoliko državnih službenika u nivou savjetnika. To bi imalo za posljedicu povećanje povlačenja još budžetskih sredstava za plaće novouposlenih.
Obzirom da je preporuka da se ne vrše nova upošljavanja trenutno se ne može razmišljati o formiranju novog sektora za vode.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr Rusmir Sendić