Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu da ogradi dječije igralište na Grabavici u ulici Aleja lipa u blizini Vrtića Mašnica.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu da ogradi dječije igralište na Grabavici u ulici Aleja lipa u blizini Vrtića Mašnica.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da