Kako možete biti V.D. Direktor bez menadžerskog iskustva? Da li je tačno da V.D. Direktor i Nadzorni odbor imenuju izvršne direktore koje je još g-din Ajnadžić smjenio zbog kriminalnih radnji u ZOI'84

Papo Edina
Pitanje

" Zbog sve češćih špekulacija u Vladi Kantona i među našim kolegama u kantonalnom Parlamentu oko poslovanja ZOI'84 poslije nasilne smjene g-dina Salke Hasanefendića o obavezama i investicijama, te imenovanjima V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, molimo da nam ministar privrede dostavi informaciju od zvanične revizorske kuće, a ne od V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, o stanju ZOI'84, obavezama, projektima i poslovanju.

Molimo da nam dostavite i informaciju da li je tačno da je prekršen Statut ZOI'84 izborom V.D. Direktorice bez potrebnog iskustva (5 godina rukovodnog staža i 8 godina radnog staža). Izabrana V.D. Direktorica je vodila "Fitnes klub" i ima manje od 2,5 godina radnog staža, kao instruktor i trener.

Kako možete biti V.D. Direktor bez menadžerskog iskustva? Da li je tačno da V.D. Direktor i Nadzorni odbor imenuju izvršne direktore koje je još g-din Ajnadžić smjenio zbog kriminalnih radnji u ZOI'84.

Proslijeđeno: 
Odgovor: