Zastupnici po klubovima naroda

Klub Bošnjaka


Položaj: predsjedavajući
Položaj u klubu naroda:: Predsjednik
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 21.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 06.02.2023
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 30.05.2023
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Klub stranaka:
Aktivan: Da
U sazivu: 21.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Naša stranka
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub Srba


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Naša stranka
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub Hrvata


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Narod i pravda
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub Ostalih


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Naša stranka
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu naroda:: Član
Stranka: Naša stranka
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika: