Zastupnička inicijativa “za nabavku nove laboratorijske opreme, angažovanje biohemičara u Domu zdravlja Hadžići i formiranje mobilnog tima laboratorije za mjesne ambulante Tarčin i Pazarić”.

Admela Hodžić
Inicijativa

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za nabavku nove laboratorijske opreme, angažovanje biohemičara u Domu zdravlja Hadžići i formiranje mobilnog tima laboratorije za mjesne ambulante Tarčin i Pazarić”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da