Zastupnička inicijativa “da se uvrsti u redovno finansiranje UG Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo i to u iznosu od 5.000,00 KM mjesečno”.

Rasim Smajić
Inicijativa

Zastupnik Rasim Smajić, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se uvrsti u redovno finansiranje UG Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo i to u iznosu od 5.000,00 KM mjesečno”.

Proslijeđeno: