Pitanje: “Molim da me obavijestite o realizaciji zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-42164-4 /19 od 11.12.2019. godine, a naročito o tome da li su predstavnici etažnih vlasnika prijavili neke nepodudarnosti spomenute u zaključku...