Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta za rekonstrukciju Doma kulture u Butmiru.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta za rekonstrukciju Doma kulture u Butmiru.

Odgovor: 

Odgovor dostavljen 12.09.2019

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da