Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N

Haris Pleho
Pitanje

Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N'G postrojenje u vlasništvu Sarajevogasa nije dovoljno ne samo /a autobuse već to će sada sam raditi Centrotrans a CNG postrojenje u koje je uloženo 2 miliona km.ostati bc/ punjenja autobusa gasom.Ujedno koliko će jos Sarajevogas sredstava utrošiti da bi privatnoj kompaniji omogućio da izgradi CNG postrojenje i time umanji promet na CNG postrojenje u vlasnišh i: javne kompanije Sarajevogas.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 10 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da