Zastupničko pitanje vezano za inicijativu općinskog vijeća Općine Centar o preimenovanju parka Hastahana na Marijin dvoru u trg prof. dr Nijaza Durakovića.

Jasna Duraković
Pitanje

Zastupnica Jasna Duraković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za inicijativu općinskog vijeća Općine Centar o preimenovanju parka Hastahana na Marijin dvoru u trg prof. dr Nijaza Durakovića.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018