Izbor upravitelja u Zgradi Papagajci

Crnogorac Branislav
Pitanje

Uvaženi poslanik/zastupnik Branislav Crnogorac je na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo postavio slijedeće pitanje:

„Moje treće pitanje se odnosi na izbor upravitelja u Zgradi Papagajci. Koliko sam upućen oko 65 posto etažnih vlasnika u toj zgradi preko dvije godine, pokušava da na legalan i legitiman  način izabere upravitelja kojeg oni žele, kao većina u toj zgradi. Trenutno  je u toj zgradi upravitelj firma Epismont, koja je koliko sam upućen izabrana na osnovu manjeg broja stanara i to na neredovnoj sjednici etažnih vlasnika. Stoga, u ime tih građana, pitam kada će biti riješeno pitanje upravitelja u njihovoj zgradi, jer je besmislica da preko dvije godine traje prepiska na relaciji sa Ministarstvom stambene politike i skoro 65 posto etažnih vlasnika bez zadovoljavajućeg rješenja. U ime njih se nadam pismenom odgovoru u što skorijem vremenu sa rješenjem datog problema bez kršenja Zakonskih odredbi, posebno predviđenih članovima 42. i 62. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradama“.