Pitanje vezano za broj donesenih i nedonesenih podzakonskih akata od strane resornih ministarstva Vlade Kantona Sarajevo.

Eldar Čomor
Pitanje

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja kako slijedi:

1. Koliko podzakonskih akata, po donesenim zakonskim rješenjima od strane Skupštine Kantona Sarajevo, su resorna ministarstva Vlade Kantona Sarajevo bila dužna izraditi, utvrditi i propisati?
2. Koliko ih je urađeno i koji su to podzakonski akti?
3. Koliko ih je neurađenih i koji su to podzakonski akti?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.